Over ons

AS FAR AS DURABILITY AND QUALITY, THEY'RE GREAT.

Kevin McGowan

DUURZAAMHEID EN (KOSTEN)OPTIMALITEIT

 

uScore is een eenmanszaak die in september 2018 opgericht werd. De aangeboden diensten komen voort uit kennis en vaardigheden die door de jaren heen werden opgebouwd met betrekking tot lage- en nulenergiegebouwen. Zo werd via projectwerk aan Universiteit Gent en bachelorproeven in samenwerking met de opleiding Toegepaste Architectuur van Howest heel wat studiewerk verricht omtrent kostenoptimaliteit. Het is in elk project van belang voor elk probleem eerst op zoek te gaan naar de basis/bron en deze bron moet steeds worden aangepakt. Met de nodige diepgang moet bijgevolg worden nagegaan wat het effect van eventueel genomen maatregelen is en welke investeringen daar tegenover staan. Om ten allen tijde een kostenoptimale combinatie van maatregelen te kunnen aanbieden, worden algoritmes aangewend die op analytische wijze een optimum zoeken in de oplossingenverzameling.

 

Duurzaamheid en kostenoptimaliteit staan bij uScore hoog in het vaandel. Wij vinden het belangrijk om mensen niet op kosten te jagen als dat niet nodig is. Voor elke euro die kan worden geïnvesteerd moet de vraag worden gesteld waar het grootste effect kan worden bereikt (lees: quick-wins). Terzelfdertijd moet ook rekening gehouden worden met mogelijke lock-ineffecten. Concreet betekent dit dat eerder genomen maatregelen (vooral bij gefaseerde renovatie) niet door een later te nemen maatregel ongedaan gemaakt moeten worden.

 

DYNAMIEK EN EFFICIËNTIE

 

Ook de sportieve doelen van uScore zijn gericht op optimaliteit en efficiëntie. Wanneer een sportactiviteit door ons wordt gegeven, garanderen wij een dynamische aanpak met constante lichamelijke activiteit. Basisfitheid en een gezonde levensstijl vormen immers de belangrijkste bouwstenen voor het aanleren en automatiseren van lichamelijke vaardigheden in eender welke sport. Voor de verschillende doelgroepen wordt de aanpak aangepast om een optimaal resultaat te bereiken. Maximale doeltreffendheid bij een minimale inspanning vormt dan ook de basis bij het selecteren van oefeningen.


Bouwen en Renoveren

 

 • EPB-verslaggeving
 • Ventilatieverslaggeving
 • (Kosten-) optimalisatie
 • Energie-advies
 • Dimensioneren van technieken

Sporten en Bewegen

 

 • Dynamische judolessen
 • Sportdag / Teambuilding
 • Zelfverdediging
 • Multimove

VERTROUWEN IS IETS

WAAR WIJ DAGELIJKS AAN BOUWEN

WIE IS ANTHONY?

Anthony Tetaert

Industrieel Ingenieur: Bouwkunde

 

 • EPB-verslaggever
 • Ventilatieverslaggever
 • Opleidingshoofd graduaat HVAC-systemen bij Vives
 • Opleidingshoofd graduaat hernieuwbare energiesystemen bij Vives
 • Praktijkassistent Universiteit Gent


Anthony Tetaert

Instructeur B - Judo

 

 • Eerste dan Judo
 • Hoofdtrainer Judoclub Brugge
 • Multimove- en Sportsnackbegeleider
 • Onderwijsondersteuner Judo Vlaanderen


 BOUWEN OF VERBOUWEN? 

 WIJ HELPEN JE GRAAG! 

SAMENWERKINGEN